تماس با راکاس

آدرس : تبریز – چایکنار – پل سنگی به سمت آبرسان – بعد از خیابان رضانژاد – جنب قنادی بوغدا – ساختمان رز – طبقه پنجم

تماس : ۰۴۱۳۳۳۷۳۷۰۱

ایمیل : info@rakas.ir